layer
layer
layer
layer
layer
layer
layer
ราคาแอร์ Mitsubishi Mr. Slim
ราคาแอร์ Mitsubishi Heavy Duty
ราคาแอร์ Daikin
ราคาแอร์ Fujitsu
ราคาแอร์ Carrier
ราคาแอร์ LG
ราคาแอร์ Trane
ราคาแอร์ Samsung
ราคาแอร์ Toshiba
ราคาแอร์ Panasonic
ราคาแอร์ Sharp
ราคาแอร์ Central Air
ราคาแอร์ Amena
ราคาแอร์ Eminent
ราคาแอร์ Fujibishi
ราคาแอร์ Haier
ราคาแอร์ Mitsuta
ราคาแอร์ Midea
ราคาแอร์ Mitsui
ราคาแอร์ Miki
ราคาแอร์ Star Aire
ราคาแอร์ Technico
ราคาแอร์ York
ราคาแอร์ Uni Aire
ราคากล้องวงจรปิด Panasonic
ราคากล้องวงจรปิด NWP
   
     

เครื่องปรับอากาศ LG


LG Air Condition แบบติดผนัง รุ่น Heathy cool รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์ 5
รุ่นใหม่ล่าสุด คอนเดนซิ่งสีทอง GOLD FIN อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานยิ่งขึ้น

ชื่อรุ่น
ขนาด
บีทียู 
ระบบไฟ
โวลต์
เบอร์
EER
ราคาเครดิต
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
เงินสด
ค่า
ติดตั้ง
ราคาเงินสด
พร้อมติดตั้ง
Model
S10-AN E1
9,000
220
5
15,900
11,900
2,000
13,900
S13-AN E1
13,000
220
5
17,900
13,900
2,000
15,900
S18-AN E1
18,000
220
5
28,400
22,900
2,500
25,400
S24-AN E1
24,000
220
5
32,400
26,900
2,500
29,400

LG Air Condition แบบติดผนัง รุ่น Inverter รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์ 5
รุ่นล่าสุด เสียงเงียบเพียง19เดซิเบล ประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึง 50%

ชื่อรุ่น
ระบบฟอกอากาศ
ขนาด
บีทียู 
ระบบไฟ
โวลต์
เบอร์
EER
ราคาเครดิต
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
เงินสด
ค่า
ติดตั้ง
ราคาเงินสด
พร้อมติดตั้ง
Model
แผ่นฟอกอากาศ
IE10-AE1
Inverter V
    9,000
220
5
     23,900      18,900
2,000
             20,900
IE13-AE1
Inverter V
   13,000
220
5
     25,900      20,900
2,000
             22,900
IE18-AE1
Inverter V
   18,000
220
5
     32,400      26,900
2,500
             29,400
IE24-AE1
Inverter V
   24,000
220
5
     37,400      31,900
2,500
             34,400

LG Air Condition แบบติดผนัง รุ่น Inverter รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์ 5
รุ่นล่าสุด เสียงเงียบเพียง19เดซิเบล ประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึง 60%

ชื่อรุ่น
ระบบฟอกอากาศ
ขนาด
บีทียู 
ระบบไฟ
โวลต์
เบอร์
EER
ราคาเครดิต
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
เงินสด
ค่า
ติดตั้ง
ราคาเงินสด
พร้อมติดตั้ง
Model
4D Healthy Cool
I10-AN A1
Inverter V 4D
    9,000
220
5
     24,900      19,900
2,000
             21,900
I13-AN A1
Inverter V 4D
   13,000
220
5
     26,900      21,900
2,000
             23,900
I18-AN A1
Inverter V 4D
   18,000
220
5
     35,400      29,900
2,500
             32,400
I24-AN A1
Inverter V 4D
   24,000
220
5
     43,400      37,900
2,500
             40,400

LG Air Condition แบบตั้ง/แขวนเพดาน รีโมทไร้สาย
รุ่นใหม่ล่าสุด คอนเดนซิ่งสีทอง GOLD FIN อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานยิ่งขึ้น

ชื่อรุ่น
ขนาด
บีทียู 
ระบบไฟ
โวลต์
เบอร์
EER
ราคาเครดิต
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
เงินสด
ค่า
ติดตั้ง
ราคาเงินสด
พร้อมติดตั้ง
Model
V186LCA
   18,000
220
       26,400      19,900
3,500
        23,400
V246LCA
   25,000
220
       33,400      26,900
3,500
        30,400
V306LCA
   30,000
220
       42,400      33,900
4,500
        38,400
V366LCA
   36,000
220
       49,400      40,900
4,500
        45,400
V488LCA
   48,000
380
       60,400      50,900
5,500
        56,400
V608LCA
   60,000
380
       68,400      57,900
6,500
        64,400

LG Air Condition แบบติดผนัง รุ่น ART cool รีโมทไร้สาย ประหยัดไฟเบอร์ 5
รุ่นใหม่ล่าสุด คอนเดนซิ่งสีทอง GOLD FIN อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานยิ่งขึ้น

ชื่อรุ่น 
ขนาด
บีทียู 
ระบบไฟ
โวลต์
เบอร์
EER
ราคาเครดิต
พร้อมติดตั้ง
ราคาพิเศษ
เงินสด
ค่า
ติดตั้ง
ราคาเงินสด
พร้อมติดตั้ง
Model 
 
Miror  (กระจกดำ) 
    9,000
220
5
     21,900      14,900
2,000
        16,900
A10LCN
Fiore Gold (ทอง)
    9,000
220
5
     21,900      14,900
2,000
        16,900
 
Fiore Silver (เงิน)
    9,000
220
5
     21,900      14,900
2,000
        16,900
 
Miror (กระจกดำ)
   13,000
220
5
     23,900      16,900
2,000
        18,900
A13LCN
Fiore Gold (ทอง)
   13,000
220
5
     23,900      16,900
2,000
        18,900
 
Fiore Silver (เงิน)
   13,000
220
5
     23,900      16,900
2,000
        18,900
A18LCN
Miror (กระจกดำ)
   18,000
220
5
     34,400      26,900
2,500
        29,400

 


Smart Cool.com - Copy Right 2012 All Right Reserved
Best View with Wide Screen 1366x768

Compatible with